تولیدات تحت برند شرکت سهند شیمی

محصول تحت برند

با توجه به ظرفیت تولید بالای کارخانه شرکت سهند شیمی، همواره آمادگی تولید محصولات تحت برند برای مشتریان بالقوه شما وجود دارد.

ارتباط با کارشناسان سهند شیمی از طریق صفحه تماس با ما امکان پذیر است.