برای عایق بندی بدون تخریب مشخص کردن نوع عایق رطوبتی و مقدار آسیب آن جزو اولین مراحل آن است. اگر عایق پشت بام ایزوگام و بصورت روکار باشد… ابتدا ترک و شکاف ها باز شود و با عایق با کیفیت ایزوسیل اب بندی گردد و یا با مواد مناسب نانوسیال ایزوله گردد.

اگر عمر قیر بالای ٧ تا ١٠ سال باشد, بهتر است تعویض گردد و یا رویه و درزها آب بندی گردد. اگر عایق رطوبتی ایزوگام باشد و بصورت روکار اجرا شود,میتوان درزها و اتصال رول های ایزوگام و ایزوگام دیوار به کف پشتبام را اب بندی نمود. البته عایق های چندجزیی پلیمری بهتر و استانداردتر است.

آب بندی پشت بام بدون تخریب